In overleg met de ouders gaan de leerlingen zelfstandig één of meerdere dagen stage lopen in een bedrijf. Zij worden daarin begeleid door één van de stagedocenten van Pro De Baander. Uitgaande van de belangstelling en vaardigheid van de leerling zoeken zij een passende stageplaats. Na de oriënterende stages stromen de leerlingen door naar de plaatsingsstages. Het doel is dan de leerlingen te begeleiden naar betaald werk.

Na het verlaten van de school kan Pro De Baander nog een jaar nazorg aanbieden eventueel in samenwerking met een andere organisatie. De voortgang van de stages bespreken de stagedocenten met de leerling, het bedrijf en de ouders. Het grootste deel van de leerlingen komt al dan niet via stage aan het werk. Ook stromen er leerlingen door naar vervolgopleidingen zoals bijvoorbeeld het mbo.

Onze school begeleidt leerlingen naar en op hun stage. Deze activiteiten worden medegefinancierd door het Europees Sociaal Fonds.

 

 

Stage bedrijven