De leerlingen voeren in kleine groepjes onder begeleiding van een leerkracht diverse conciërgewerkzaamheden uit.