De Pre-Entree opleiding

Op PrO De Baander wordt een Pre-Entree opleiding gegeven in samenwerking met MBO Amersfoort. De Pre-Entree opleiding is een MBO niveau 1 opleiding en bestaat voor leerlingen van het Praktijkonderwijs uit 2 schooljaren.

Het eerste jaar wordt op PrO De Baander gegeven, dit is een algemeen jaar en hierin staan werknemersvaardigheden centraal. Een schoolweek bestaat uit twee lesdagen en 3 stagedagen. De begeleiding van zowel de stage als de lessen ligt in handen van 1 leerkracht. De theorie wordt in de lessen behandeld, de lessen zijn afgestemd op de praktijk, ook op stage worden opdrachten voor de opleiding gemaakt.

Er wordt gewerkt aan de Entree competenties (werknemersvaardigheden):

 • Samenwerken en overleggen
 • Leren
 • Plannen en organiseren
 • Kwaliteit leveren
 • Instructies en procedures opvolgen
 • Omgaan met verandering en aanpassen
 • Formuleren en rapporteren

Daarnaast staan Nederlands, rekenen, burgerschap en Engels op het programma. Er wordt veel in groepjes gewerkt, er is elke week huiswerk, de leerling houdt een portfolio bij en er wordt een beroep gedaan op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Het tweede jaar volgt de leerling de lessen op het MBO. De leerling kiest dan een profiel: dit is een beroepsrichting. In het tweede jaar moet de leerling stage lopen binnen dit profiel en krijgt hij/zij op school beroepsgerichte lessen. Wederom wordt aan Nederlands, rekenen en burgerschap gewerkt.

De leerling kan kiezen uit de profielen:

 • Assistent logistiek
 • Assistent zorg en dienstverlening
 • Assistent bouwen, wonen en onderhoud
 • Assistent verkoop/retail
 • Assistent mobiliteitsbranche
 • Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie
 • Assistent installatie- en constructietechniek
 • Assistent procestechniek
 • Assistent groene leefomgeving

Voor een aantal leerlingen is het weggelegd om na deze opleiding door te stromen naar niveau 2. Het MBO zal, in overleg met PrO De Baander, advies geven.

Er zijn toelatingseisen verbonden aan deze opleiding. Een leerling kan zich aanmelden voor  de Entree opleiding op PrO De Baander na klas 4 of klas 5, afhankelijk van leeftijd, motivatie, stage-ervaring en toekomstwensen.