Nieuws en mededelingen. 

NIEUWE WEBSITE 

Op dit moment kunt u de nieuwe website bekijken!

 
Webmail
Studiemeter
Profijt

PrO De Baander – School voor praktijkonderwijs

PrO De Baander leidt leerlingen rechtstreeks op voor een baan en bereidt hen voor op zelfstandig functioneren in de maatschappij. Er stromen veel leerlingen door naar vervolgopleidingen zoals het MBO.

PrO De Baander:

PrO De Baander is een zelfstandige school voor voortgezet onderwijs op katholieke grondslag met een directeur-bestuurder en Raad van Toezicht. Praktijkonderwijs leidt de leerlingen rechtstreeks op voor een baan en bereidt hen voor op zelfstandig functioneren in de maatschappij. Ook stromen er leerlingen door naar vervolgopleidingen zoals b.v. het mbo. Het onderwijs bestaat uit theorievakken, praktijkvakken, cursussen  en stages.

Kernwaarden:

PrO De Baander staat voor

  • Samen; respectvol, eerlijk, in vertrouwen, betrokken en gedeeld leiderschap
  • Ondernemend; nieuwsgierig, kansen zien, lef en durf, ambitie, vernieuwend
  • Plezier; positief, humor, relativeren, veiligheid ervaren en leren om gelukkig te zijn
  • Op maat; onderwijs, instructie en aanbod op niveau en tempo van de leerling

Het team gaat zich in de periode 2018 – 2022 ontwikkelen op onderstaande strategische gebieden:

Aanbod (is alles wat de we leerlingen bieden)

PrO De Baander biedt een optimaal passend aanbod vanuit de 4 domeinen in een doorgaande lijn en deelt eigenaarschap hierin met de leerlingen.

Teamontwikkeling en professionele cultuur (hoe wij handelen)

PrO De Baander handelt vanuit een professionele cultuur en de teamleden dragen gezamenlijk de zorg voor de kwaliteit.

Maatschappij in verbinding met de school

Binnen PrO de Baander organiseren we ons onderwijs zoveel mogelijk in de maatschappij en verbinden we ons handelen optimaal aan datgene wat de maatschappij van de leerlingen vraagt.

Praktijkonderwijs leidt de leerlingen rechtstreeks op voor een baan en bereidt hen voor op zelfstandig functioneren in de maatschappij. Er  stroomt een groot gedeelte van de leerlingen door naar vervolgopleidingen zoals b.v. het MBO. Het onderwijs bestaat uit theorievakken, praktijkvakken, cursussen  en stages. Sinds 2019 wordt de opleiding na zes jaar afgesloten met een landelijk erkend diploma.
PrO De Baander is een kleinschalige school waar we respectvol met elkaar omgaan. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan, pas dan kan er goed geleerd worden.
Bij het geven van het onderwijs gaan we uit van de individuele mogelijkheden van de leerlingen. Zij krijgen daardoor zoveel mogelijk les op eigen niveau en in eigen tempo.