PrO De Baander – School voor praktijkonderwijs

PrO De Baander leidt leerlingen rechtstreeks op voor een baan en bereidt hen voor op zelfstandig functioneren in de maatschappij. Er stromen veel leerlingen door naar vervolgopleidingen zoals het MBO.

PrO De Baander is een zelfstandige school voor voortgezet onderwijs op katholieke grondslag met een directeur bestuurder en een Raad van Toezicht. De kernwaarden van onze school zijn: Samen, Op Maat, Plezier en Ondernemend.
Praktijkonderwijs leidt de leerlingen rechtstreeks op voor een baan en bereidt hen voor op zelfstandig functioneren in de maatschappij. Er  stroomt een groot gedeelte van de leerlingen door naar vervolgopleidingen zoals b.v. het MBO. Het onderwijs bestaat uit theorievakken, praktijkvakken, cursussen  en stages. Sinds 2019 wordt de opleiding na zes jaar afgesloten met een landelijk erkend diploma.
PrO De Baander is een kleinschalige school waar we respectvol met elkaar omgaan. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan, pas dan kan er goed geleerd worden.
Bij het geven van het onderwijs gaan we uit van de individuele mogelijkheden van de leerlingen. Zij krijgen daardoor zoveel mogelijk les op eigen niveau en in eigen tempo.

Theorievakken

Bij de theorievakken wordt uitgegaan van het Individueel Ontwikkelingsplan. Omdat de leerlingen op eigen niveau en in eigen tempo werken,
>> lees verder

Praktijkvakken

De helft van de lessen bestaat uit praktijklessen. Na een brugjaar waarin de leerlingen zeven verschillende praktijkvakken volgen,
>> lees verder

Cursussen

Er worden maar liefst 19 cursussen gegeven waarmee de oudere leerling een certificaat of diploma kan halen.
>> lees verder

Stages

In de tweede klas krijgen  de leerlingen interne begeleide  stages, in de derde klas externe begeleide stages,
>> lees verder

Leerlingactiviteiten

Regelmatig worden er excursies georganiseerd. Sportdagen worden verspreid over het schooljaar gehouden.
>> lees verder

Overige activiteiten

Een week vóór de kerstvakantie organiseren we een kerstmarkt waar o.a. producten verkocht worden die door de leerlingen zijn gemaakt
>> lees verder